Lidkaart

PlusPas kaart

De PlusPas-kaart is voorbehouden aan de leden van de aangesloten partnerorganisaties.

Alle leden ontvangen de PlusPas-kaart bij hun indiensttreding.
Mocht uw kaart verloren of gestolen zijn, kunt u via uw personeelsdienst een nieuwe kaart aanvragen. Van zodra u uw nieuwe kaart ontvangen heeft dient u zich opnieuw te registreren via het veld 'NOG NIET GEREGISTREERD?' (zichtbaar op een laptop/pc). Van zodra uw nieuwe registratie gelukt is worden eventueel eerder gemaakte bestellingen automatisch aan het nieuwe nummer gekoppeld en deactiveert ook uw oude nummer.

De PlusPas-kaart is niet enkel een logincode voor de toegang tot de voordelensite, het is ook een bewijs dat je een lid bent van ons.
De PlusPas-kaart is voorzien van een unieke code, houd uw kaart steeds binnen bereik, bij sommige partneraanbieders zal u de kaart moeten voorleggen om effectief van het aanbod te kunnen genieten.

Na een éénmalige registratie zal u aan de hand van de logincode en een door u gekozen wachtwoord toegang krijgen tot het ruime aanbod. Van zodra u uw code geregistreerd heeft, zal u zich ofwel met de code ofwel met een door u gekozen mailadres kunnen aanmelden.

Lidkaart niet ontvangen / verloren:

Bij verlies of beschadiging van de kaart zijn er geen duplicaten beschikbaar. Je zal bijgevolg een nieuwe kaart moeten aavragen. Onderstaand kan je de info vinden wie je dient te contacteren binnen jouw organisatie:

 • Werkzaam bij een lokaal bestuur aangesloten bij de GSD-V vzw, de verdeling verloopt via jouw personeelsdienst. Meestal hebben zij een beperkte reserve beschikbaar.
 • Werkzaam bij de Vlaamse overheid en gerechtigde van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel:
 • Werkzaam bij het VEB: de verdeling verloopt via de interne werking.
 • Werkzaam bij de VRT: de verdeling verloopt via de VRT Welzijn | Sociale dienst.
 • Werkzaam bij het VITO: de verdeling verloopt via de personeelsdienst.
 • Werkzaam het Vlaams Parlement: de verdeling verloopt via de stafdienst HR van het Vlaams Parlement.
 • Werkzaam bij het onderwijs voor de arbeiders en bedienden van het meester-, vak-, en dienstpersoneel (PsC 152.01 en 225.01):
  •  Vrij gesubsidieerd onderwijs: SF-VOV vzw staat in voor de verdeling van de PlusPassen. Indien je werkt als arbeider (PsC 152.01) of bediende (PsC 225.01) en nog geen PlusPas hebt ontvangen, mag je contact opnemen via pluspas@sf-vov.be.
  • GO!:Bij het GO! verloopt dit via de personeelsadministraties van de scholengroepen.
   Zij verstrekken de kaarten en de info aan hun personeelsleden via de scholen.
  • Andere scholenkoepels hebben een gelijkaardige werking waarbij de verdeling van de kaarten via de interne structuren verloopt.